Cách Checkmein® làm việc?

 

Checkmein® làm việc hết sức đơn giản, bạn chỉ cần đăng ký một tài khoản trên website Checkmein®. Nhập danh sách nhân viên của bạn. Cuối cùng tải app và tải ảnh của từng nhân viên lên, mỗi nhân viên chỉ cần một ảnh duy nhất.

 

Đăng ký

Truy cập: https://www.checkmein.asia/signup

Điền thông tin tổ chức/doanh nghiệp của bạn. Chú ý rằng tất cả các trường là bắt buộc nhập

Chúng tôi sẽ gửi một email kích hoạt cho bạn, bạn phải kích hoạt email trước khi đăng nhập vào hệ thống

 

Đăng nhập

Từ một máy tính, đăng nhập vào hệ thống Checkmein® và cài đặt tài khoản của bạn. Thêm loại nghỉ phép, phòng ban, vị trí công việc, ngày nghỉ lễ...cuối cùng nhập danh sách nhân viên của bạn

 

Tải và cài đặt app trên App Store

 Tải app Checkmein® trên App store hoặc Google Play bằng cách sử dụng link dưới đây:

Đăng nhập vào quản lý app của bạn bằng tài khoản đã đăng ký ở trên, sau đó vào danh sách nhân viên và tải ảnh của từng nhân viên lên và bắt đầu chấm công

 

Chú ý: hãy xem hướng dẫn chi tiết từng chức năng ở các bài viết khác 

Bạn không tìm thấy câu trả lời nào?

Nếu bạn tìm kiếm những thông tin cụ thể về từng chủ đề, hãy xem phần Bài viết và Chuyên mục dưới đây

Liên Hệ