Đăng ký tài khoản

Truy cập địa chỉ URL https://www.checkmein.asia/signup

Nhập thông tin công ty/tổ chức và thông tin đăng nhập

Cuối cùng kiểm tra mailbox của bạn và kích hoạt tài khoản bằng cách click vào link kích hoạt được gửi trong nội dung email 

 

 

 Chú ý:

  • Bạn phải nhập đầy đủ và chính xác tất cả các trường
  • Mật khẩu phải có ít nhất 5 ký tự
  • Email của bạn phải là duy nhất và chưa bao giờ đăng ký tài khoản Checkmein®
  • Khi bạn click buttion Đăng ký, nó đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với điều khoản dịch vụchính sách bảo mật của Checkmein®

Bạn không tìm thấy câu trả lời nào?

Nếu bạn tìm kiếm những thông tin cụ thể về từng chủ đề, hãy xem phần Bài viết và Chuyên mục dưới đây

Liên Hệ