Thêm hàng loạt nhân viên bằng file CSV

Bạn có thêm một lúc toàn bộ nhân viên của công ty/tổ chức của mình bằng cách nhập (import) file CSV.

Trên thanh menu chính chọn Mọi người > Nhân viên. Bạn sẽ được di chuyển vào màn hình Danh sách nhân viên

Tại màn hình Danh sách nhân viên, click button Nhập hàng loạt ở phía trên góc phải màn hình (như hình minh hoạ). Bạn sẽ được di chuyển vào màn hình Nhập hàng loạt nhân viên.

 

 

Tại màn hình Nhập hàng loạt nhân viên, click button Chọn File và chọn file CSV chứa dữ liệu nhân viên của bạn, hệ thống sẽ tự động tải file lên và tiến hành nhập dữ liệu

 

 

Các bước tạo file CSV 

Để tạo file CSV, đầu tiên bạn vui lòng click button Tải file CSV mẫu để tải file về. Bạn sau đó chỉ  cần sử dụng file này và nhập dữ liệu nhân viên của bạn vào, mỗi nhân viên trên một dòng. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng phần mềm Microsoft Excel để việc nhập liệu được chuẩn xác và dễ dàng hơn. 

Cấu trúc của file CSV bao gồm các cột khác nhau, phân cách nhau bằng dấu phẩy (xem file mẫu). Thứ tự các cột như sau:

 • Name: họ và tên nhân viên
 • Father's Name: họ và tên cha/mẹ/người giám hộ nhân viên
 • Date of Birth: ngày tháng năm sinh theo định dạng dd-mm-yyyy (ví dụ 03-05-1986 - ngày mùng 3 tháng 5 năm 1986)
 • Gender: giới tính, chỉ hỗ trợ hai giá trị male và female (male: Nam, female: Nữ)
 • Phone: số điện thoại liên hệ 
 • Local Address: địa chỉ chỗ ở hiện tại 
 • Permanent Address: địa chỉ thường trú
 • Email: địa chỉ email, khuyến khích là địa chỉ email công ty. Địa chỉ email phải là duy nhất và không được trùng nhau
 • Employee ID: mã nhân viên, mã này là duy nhất và được tạo ra bởi công ty/tổ chức của bạn
 • Department: tên phòng ban (ví dụ: Phòng kinh doanh)
 • Designation: tên vị trí công việc (ví dụ: Nhân viên kinh doanh)
 • Credit Leaves: số ngày nghỉ phép còn lại
 • Date of Joining: ngày vào công ty
 • Basic Salary: mức lương cơ bản
 • Hourly Rate: mức lương theo giờ
 • Account Holder Name: tên chủ tài khoản ngân hàng 
 • Account Number: số tài khoản ngân hàng
 • Bank Name: tên ngân hàng
 • Bank Identifier Code: mã ngân hàng/swift code
 • Branch Location: tên chi nhánh ngân hàng 
 • Tax Payer ID: mã số thuế

Chú ý: những cột màu đỏ là bắt buộc phải nhập dữ liệu, không được để trống

 

Bạn không tìm thấy câu trả lời nào?

Nếu bạn tìm kiếm những thông tin cụ thể về từng chủ đề, hãy xem phần Bài viết và Chuyên mục dưới đây

Liên Hệ